KAKO OBLIKOVATI CENIK PREVAJANJA?

prevajalske_storitvePri vsakem prevajanju, ki ga ne opravimo sami, temveč ga za nas opravijo strokovnjaki, se moramo zavedati, da v ozadju oblikovanja cene ni le prevajalčev porabljen čas, temveč tudi leta njegovega izobraževanja in dela, cena orodji, ki jih uporablja ter specifičnih strokovnih znanj, ki jih poseduje. Vsako prevajanje, ki ga ne moremo opraviti sami, namreč pomeni, da gre za besedilo, ki za ustrezno prenašanje sporočila in pomena zahteva posebno znanje.
Cenik prevajanja se primarno oblikuje glede na zahtevnost ter vrsto besedila. Splošna besedila je lažje prevajati in jih lahko prevede poznavalec izvornega in ciljnega jezika. Na drugi strani pa strokovna in tehnična besedila poleg poznavanja samih jezikov zahtevajo tudi poznavanja ustreznega izrazoslovja in najnovejših dognanj na določenem, ponavadi ozkem, področju. In ta znanja je potrebno vedno znova obnavljati, saj se tehnologija spreminja s takšno hitrostjo, da je za prenekatere besde in izraze, ki so v nekem jeziku že v splošni uporabi, v domačem jeziku težko najdti ustreznice. Prevajalec se tako večkrat sooča s težko nalogo, da mora sam poskusiti sestaviti besedo, ki bo ustrezno zaobjemala pomen besede v izvornem jeziku. Najbolj zahtevno pa je prevajanje literarnih in književnih besedil, saj ta poleg poznavanja samega jezika zahtevajo tudi temeljito poznavanje kulture jezika, fraz, slenga in žargona ter prepoznavanje in ustrezno prenašanje besednih iger in jezikovnih zank v ciljni jezik. Tu je prav tako nujno, da prevajalec ohrani slog in način pisanja. Nadalje pa je posebej ovrednoteno tudi sodno prevajanje, saj lahko to delo opravi le sodno zapriseženi tolmač, ki s svojim imenom in ugledom jamči za odličnost in ustreznost prevoda.

 

Cenik prevajanja se tako oblikuje glede na zahtevnost in obsežnost besedila ter na znanje, ki ga prevajalec potrebuje, da lahko uspešno opravi svoje delo. Merska enota je ponavadi avtorska stran, kar pomeni besedilo v obsegu 1500 znakov brez presledkov. Dodatno pa ceno zvišujejo potreba po hitro opravljenem delu, potreba po lektoriranju in iskanju specialista za določeno področje, ki pomaga pri strokovnih izrazih iz ozkega strokovnega področja.

 

Na kratko torej lahko rečemo, da je cena prevoda odvisna od mnogih dejavnikov in jo lahko točno določimo šele, ko se seznanimo s prvotnim besedilom ter zahtevami naročnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *