Prepoved oglaševanja za otroke

Kljub številnim poskusom prepovedi oglaševanja za otroke v Italiji to ostaja legalno in komaj kaj omejeno. Medijske omejitve so precej mile in predvsem dokaj mlade: prve omejitve so bile sprejete julija 2001. Prepovedujejo prekinjanje otroškega programa z oglasi (npr. risanka ne sme biti prekinjena z oglasi, odvrteti se mora v celoti, oglasi so dovoljeni med dvema nepovezanima risankama), vendar le, če ta ni daljši od 30 minut. Oglaševalski bloki morajo biti označeni v celotnem programu z enakim napovednikom. Med programom ali tik po njem je prepovedano oglaševanje, povezano z junaki programa (npr. med risanko o Batmanu ali tik po njej ni dovoljeno oglaševati Batmanove lutke).

Po oglaševalskem kodeksu IAP (Istituto di autodisciplina pubblicitaria) so omejitve oglaševanja za otroke precej ohlapne in prepuščene interpretacijam: oglaševanje, namenjeno otrokom, tem ne sme psihično, moralno ali fizično škodovati, ne sme izkoriščati njihove naravne lahkovernosti, pomanjkanja izkušenj in njihovega čuta za lojalnost. Oglaševanje nadalje ne sme delovati proti splošno veljavnim normam družbenega obnašanja, ne sme predstavljati nevarnih situacij, ne sme napeljevati k občutku manjvrednosti ali obsojanju staršev. V bistvu gre res le za navidezno regulacijo, pri kateri so meje dovoljenega dovolj zabrisane in nedoločljive. Ne preseneča podatek, da je IAP v zadnjem letu obsodil le dva oglasa, namenjena otrokom (od tega enega zaradi neprimerne uporabe otrok v oglaševanju).

Pred sodnika postavljeni oglaševalci krivdo in odgovornost zvračajo na starše. Spet je italijanska mama tista, ki naj bi svoje otročiče zaščitila pred škodljivimi vplivi oglaševanja. Če so njeni otroci preveč dovzetni zanj, je to neposredna kritika njene vzgoje.

Seveda je že samo prepričanje, da otroci gledajo TV v samo njim namenjenem času, del splošne hipokrizije, ki je značilna za (pa ne le italijansko) oglaševanje, namenjeno otrokom. Otroci so pomemben faktor pri nakupu družinskih dobrin, le da so bolj dovzetni za oglaševanje. Za razliko od odraslih jih tv-spot prepriča že po dveh ogledih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *