Zavorni diski

Zavorni diski zagotavljajo zaviranje v sodelovanju z zavornimi ploščicami in drugimi komponentami zavornega sistema avtomobila.

Sodobni zavorni diski imajo poleg klasičnih, tudi nekatere sodobne konstrukcijske prijeme, ki zagotavljajo določene izboljšane lastnosti zaviranja, vzdrževanja ter druge boljše lastnosti. Zavorni diski so del sodobnega zavornega sistema avtomobila. V avtomobilizmu so se pojavili že razmeroma zgodaj, predstavljaje so v mnogih lastnostih napredno alternativo klasičnemu zavornemu sistemu. Klasičen zavorni sistem se je od prvega avtomobila do danes prav tako spreminjal. Prve poprave zasnove zavornega sistema so bile storjene že na prvi daljši avtomobilski vožnji. Takratne zavore niso bile deležne popravil na danes znan način, ampak je šlo v veliki meri za improvizacijo v sili razmer. Kljub temu lahko iz tega primera izluščimo dejstvo, da so improvizacije velikokrat pripomogle k napredku.

Poleg zavor je prva avtomobilska vožnja, spremenila nekatere druge komponente avtomobila. Postale so stalnica, ki je danes tako samoumevna, da nanjo niti ne pomislimo. Zavorni diski prav tako danes doživljajo spremembe. Narekuje jih sodoben čas. Zaviranje danes, v sodobnih zahtevah, je podvrženo mnogim višjim varnostnim in drugim standardom. Zahteve so poleg varnosti, usmerjene k vedno večjemu varovanju okolja, ter reciklaži. Zavorni diski so lahko v različnih izvedbah. Poleg različnih izvedb zavornih diskov ima sistem kolutnih zavor nekatere druge izvedbe. Nekatere druge izvedbe so podvržene tehničnim in drugim zahtevam proizvajalcev in kupcev. Predvsem so zahteve proizvajalcev in kupcev v veliko primerih različne. Večina kupcev zahteva čim boljše zavore za čim manj denarja.

Obratno želi proizvajalce s čim manj stroški pri razvoju, sestavnih delih in vseh ostalih stroških prihraniti. Tako imamo na množičnih avtomobilih velikokrat kompromise med obema zahtevama. V veliki meri kompromis označuje rek : malo denarja, malo muzike. Nezahtevnim kupcem so tako namenjeni osnovni zavorni sistemi, ki pa so kljub ugodnim cenam, tudi povsem dovolj učinkoviti. Njihova manjša učinkovitost se pokaže pri večjih zahtevah, ki pa so velikokrat zelo redko zahtevane. Naprednejši zavorni sistemi so namenjeni predvsem dražjim in tehnično bolj naprednim nakupom. Takšni zavorni sistemi se od cenovno dostopnih razlikujejo v mnogih lastnostih. V veliko primerih so te lastnosti tudi na eni strani zahtevane, na drugi pa uporabljene.

Zavorni diski so odraz sodobnosti avtomobila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *