Zdravstveno zavarovanje po 26. letu – kaj moramo vedeti?

Vemo, da po izgubi statusa oziroma ko dopolnimo 26 let ne moremo biti več vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član, torej kot otrok preko enega od naših staršev. Tako si moramo povsem sami urediti obvezno in seveda tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje po dopolnjenem 26. letu je torej povsem naša stvar in moramo jo čim prej urediti.

Kaj je dobro vedeti?

Ko izgubimo status oziroma ko dopolnimo 26 let imamo natanko osem dni časa, da pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vložimo prijavo v obvezno zavarovanje. Seveda se je potrebno že vnaprej pozanimati, kaj je pomembno za zdravstveno zavarovanje po 26. letu starosti. To pomeni, da je dobro vedeti, katera podlaga za zavarovanje je najboljša za nas. Vse informacije lahko izvemo na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Vse podlage za zavarovanje pa določa poseben zakon, in sicer Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Najbolj pogost primer podlage za zavarovanje po 26. letu starosti je sledeči: osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ne izpolnjuje pogojev zavarovanja po kateri drugi točki 15. člena.

Potrebno je torej urediti status v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Takoj za tem moramo obiskati eno od poslovalnic izbrane zavarovalnice in pregledati, ali lahko pri izbrani zavarovalnici zavarovanje sklenemo kar preko spleta oziroma s klicem na njihovo telefonsko številko. Taka oblika zavarovanja se sklene za obdobje enega leta. Lahko pa izjemoma tudi za manj, toda samo pod določenimi pogoji. Zavarovane osebe lahko pri centru za socialno delo uveljavljajo tudi pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna. Seveda morajo take osebe izpolnjevati pogoje za denarno socialno pomoč.

Za vse informacije, ki jih je kar nekaj, so vam na voljo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, tako preko spleta kot tudi preko telefona. Še pravočasno je potrebno priti do njih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *